5S na co dzień?

Na spotkaniu w dniu 3 listopada 2020r. pani Martyna, członkini sekcji Zarządzania Innowacjami i Systemów Jakości, przedstawiła nam interesującą prezentację o systemie 5S.

5S jest podstawowym narzędziem Lean Management. Składa się z 5 prostych technik (tj. selekcji, systematyki, sprzątania, standaryzacji, samodyscypliny) oraz metod mających na celu ustanowienie i utrzymanie wysokiej jakości stanowisk pracy w organizacjach. Pozwala przede wszystkim na zwiększenie stabilności pracy na tych stanowiskach, utrzymywanie ściśle określonych miejsc przechowywania narzędzi, przyrządów czy dokumentów. Jest to również ustalenie rutyny postępowania, właściwa prezentacja materiału dla pracowników produkcyjnych oraz wizualna kontrola nad procesami. Techniki 5S umożliwiają również pełniejszą integrację pracowników w działania przedsiębiorstwa, a poprzez aktywne wspieranie reorganizacji własnych stanowisk pracy dają możliwość wykorzystania swoich umiejętności i zaangażowania w procesy ciągłego doskonalenia. Prezentacja spotkała się z miłym przyjęciem naszej sekcji i wywołała żywą dyskusję.