Kaizen – doskonalenie spod znaku kwitnącej wiśni

Na spotkaniu w dniu 30 listopada 2020 pan Hubert przedstawił swój projekt dotyczący wykorzystania metodologii Kaizen w praktyce.

Prezentacja rozpoczęła się wprowadzeniem słuchaczy w istotę lean manufacturingu w ujęciu japońskiej metodyki. Pan Hubert opowiedział na wstępie o historii, genezie oraz ogólnym wykorzystaniu Kaizen w zakładach pracy.

Dzięki uprzejmości drukarni opakowań AR Packaging w Stanisławicach, miał możliwość przedstawić nam funkcjonujący tam od lat Kaizen w praktyce. Dane jakie zostały zaprezentowane oraz omówione, dotyczyły bardzo wielu aspektów. Mogliśmy zapoznać się z tym jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniała się ilość zgłaszanych wniosków Kaizen, czym było to zdeterminowane oraz jak wpływało na wzrost efektywności, bezpieczeństwo oraz komfort pracy. Informacje zawarte na wykresach oraz grafach, pozwalały nam jasno i czytelnie zrozumieć skalę zaangażowania pracowników w czynny udział w ulepszaniu środowiska pracy. Ostatnią część wystąpienia stanowiły przykłady zgłoszonych oraz zrealizowanych wniosków Kaizen, które dokładnie omówiliśmy dostrzegając istotę sukcesu oraz popularności metodologii Kaizen w wielu zakładach pracy na całym świecie.

Prezentacja przykuła naszą uwagę dzięki licznym przykładom zastosowania Kaizen w różnych wymiarach funkcjonowania i usprawniania organizacji.