Konferencja: Zarządzanie projektami

W dniu 10 lutego 2021 przedstawicielki naszej sekcji wzięły udział w konferencji zorganizowanej przez firmę Luqam specjalnie dla kół naukowych i organizacji studenckich na temat zarządzania projektami. Poznaliśmy na niej metodykę zwinną oraz kaskadową- czyli zbiór zasad mówiących o etapach postępowania w realizacji projektów. Wysłuchaliśmy ciekawych wykładów o podejściu zwinnym oraz o zarządzaniu projektami w branży motoryzacyjnej. Było to dla nas bardzo interesujące wydarzenie i wynieśliśmy z niego dużo cennej wiedzy.