XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Tygiel 2021

W dniach 25-28 Marca 2021 roku pan Hubert Laskowicz uczestniczył w XIII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, zorganizowanej przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. W dniu 28 marca przedstawił prezentację na temat:„KAIZEN jako narzędzie doskonalenia organizacji”.

Z uwagi na obecnie panującą sytuację epidemiologiczną, konferencja odbywała się zdalnie, za pomocą specjalnie przygotowanej platformy. Gospodarze zadbali o komfort prelegentów, udostępniając platformę do testów z wsparciem asystenta na kilka dni przed docelowym startem wydarzenia. Materiały jakie prezentowali uczestnicy również były zabezpieczone oraz dodatkowo zweryfikowane pod kątem poprawności zapisu oraz formatu. Te rozwiązania pozwalały ograniczyć skupianie się na obsłudze platformy do absolutnego minimum, przez co prelegenci mogli w całości oddać się przekazywaniu przygotowanych treści.

Z uwagi na interdyscyplinarność wydarzenia, w trakcie konferencji prezentowane były prace z bardzo różnorodnych obszarów nauki – od psychologii po rozwiązania techniczne. Tematyka prac podzielona była na obszary tematyczne, przez co projekt pana Huberta prezentowany był w sesji z obszaru nauk technicznych. Blok prezentacji składał się z 9 wystąpień po 10 minut dla każdego prelegenta. Dany blok tematyczny uwieńczony był dyskusją pomiędzy prelegentami oraz obserwatorami. Konferencja przebiegała sprawnie oraz bez większych kłopotów. Pomimo alternatywnych metod prezentowania swoich badań, nadal stały one na najwyższym poziomie dostarczając ogrom informacji oraz ciekawostek słuchaczom.

W ramach zgłoszenia udziału w konferencji opracowywana jest monografia, w której Pan Hubert wraz opiekunką sekcji przygotowali publikację. Obecnie czekamy na jej wydanie.

Doświadczenia zdobyte w trakcie przygotowania artykułu oraz uczestnictwa w Konferencji z pewnością pozytywnie wpłyną na zainteresowanie w przyszłości powyższą inicjatywą przez członków Koła Naukowego Inżynierii Produkcji.