Doskonalenie organizacji z wykorzystaniem ISO 9001:2015

Podczas spotkania w dniu 18.05.2021 członkini Koła Naukowego Inżynierii Produkcji z sekcji Zarządzanie Innowacjami i Systemy Jakości przedstawiła temat związany z Systemem Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 na podstawie własnych doświadczeń z certyfikowanego kursu. Pani Patrycja przedstawiła krótką historię nowelizacji standardu ISO 9001, który został zapoczątkowany w roku 1987. Ważnym aspektem było wytłumaczenie kilku kluczowych terminów, które pozwoliły na zrozumienie normy:

  • „Powinien, należy” – oznacza wymaganie 
  • “Zaleca się” – oznacza zalecenie
  • “Dopuszcza się” – oznacza dopuszczenie
  • “Może” – oznacza możliwość lub zdolność.

Podczas spotkania uczestnicy mogli się dowiedzieć czym tak naprawdę jest jakość i z czym wiąże się wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) w przedsiębiorstwach. Zostały także zaprezentowane krótkie modele oraz schematy takie jak mapa procesu czy analiza SWOT, stosowana do analizy kontekstu organizacji. Po wstępnym wprowadzeniu w tematykę spotkania Pani Patrycja omówiła kilka ważnych punktów normy m.in.:. „5.2 Polityka Jakości”, „7.3 Świadomość”, „8.5 Produkcja i dostarczanie usług”, „9. Ocena wyników” czy „Doskonalenie”. Wszystkie zagadnienia zostały poruszone i omówione w sposób zrozumiały dla członków spotkania. Prezentacja okazała się interesującym wątkiem do poszerzenia dyskusji na temat normy ISO 9001:2015 i jej wymagań w obszarze SZJ, która jest ważnym krokiem dla firmy w kierunku doskonalenia jej funkcjonowania. Wiedza przekazana na pewno okaże się przydatna nie tylko dla studentów Inżynierii Produkcji, ale także przyszłych pracowników różnych przedsiębiorstw.