Wydziałowa Sesja Kół Naukowych 2020/21

W dniu 8 czerwca 2021 roku na naszej uczelni odbyła się kolejna Studencka Sesja Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego PK. Z uwagi na obostrzenia wynikające z panującej pandemii koronawirusa, miała ona charakter zdalny i prowadzona była za pośrednictwem platformy Teams.

Koło Naukowe Inżynierii Produkcji reprezentował Pan Hubert Laskowicz z pracą pt.:
ZASTOSOWANIE FILOZOFII KAIZEN W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM”.

Sesja rozpoczęła się planowo o godzinie 10:00 od przywitania komisji, studentów reprezentujących Koła Naukowe z Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem. Uczestnicy sesji występowali zgodnie z określoną wcześniej kolejnością, a każda prezentacja trwała 10 minut.

Zakończenie pierwszego etapu sesji miało miejsce o godzinie 15.00, po którym nastąpiła krótka przerwa.

Kolejnym etapem były spotkania na dedykowanych kanałach przedstawicieli Kół Naukowych wraz z Opiekunami i poszczególnymi członkami Komisji.

Celem prowadzonych konwersacji było przedstawienie szczegółów prac oraz dostarczenie odpowiedzi na pytania postawione przez członków Komisji.

Zwieńczeniem Sesji było wystąpienie Pana Dziekana dr hab. inż. Bogdan Szybińskiego, prof. PK oraz przedstawienie najlepszych zgodnie z opinią Komisji projektów. Praca Pana Huberta opracowana we współpracy z Opiekunką Koła panią dr inż. Sabiną Motyką spotkała się z zainteresowaniem członków Komisji.

Wydarzenie zakończyło się około godziny 17:00. Każdy uczestnik Sesji Kół Naukowych otrzymał Dyplom za udział w Sesji Kół oraz nagrodę w postaci karty podarunkowej.