Warsztaty SinuTrain SIMENES

W środę 29.11.2017r. w ramach spotkań sekcji Systemy CAD/CAM Koła naukowego IP odbyła się pierwsza część warsztatów z oprogramowania SinuTrain firmy SIMENES prowadzonych przez Panią mgr.inż. Dorotę Warżołek, których celem jest zapoznanie nas z podstawami programowaniem obrabiarek CNC.

Oprogramowanie SinuTrain umożliwia symulację działania sterowań numerycznych produkcji Siemensa z rodziny SINUMERIK na komputerze klasy PC. Na ekranie komputera mamy zwizualizowane wszystkie elementy systemu obsługi, tj. panel operatorski, pulpit maszynowy i klawiatura CNC. Dzięki temu wykonujemy identyczne operacje i czynności, jakie są wykonywane na rzeczywistej maszynie.

Na pierwszym spotkaniu opracowaliśmy technologię obróbki części toczonej za pomocą technologicznej nakładki ShopTurn przy okazji omawiając podstawowe zagadnienia programowania CNC m.in układy współrzędnych, ustawienie punktu zerowego przedmiotu obrabianego oraz zasady doboru narzędzi i parametrów skrawania.

Z niecierpliwością czekamy na drugie spotkanie, które odbędzie się w styczniu.