O Kole

Koło Naukowe Inżynierii Produkcji działa przy Katedrze Inżynierii i Automatyzacji Produkcji M-06 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.
KIiAP prowadzi dwa kierunki kształcenia: Inżynierię Produkcji oraz Automatykę i Robotykę.

Działalność Koła Naukowego Inżynierii Produkcji skupia się na rozwijaniu, pogłębianiu i propagowaniu wiedzy z zakresu Inżynierii Produkcji poprzez:

  • popularyzację indywidualnych osiągnięć i realizowanych projektów;
  • współpracę z instytutami, organizacjami oraz firmami krajowymi i zagranicznymi;
  • organizację szkoleń, warsztatów oraz wyjazdów naukowo-technicznych;
  • udział w konferencjach naukowych i Uczelnianej Sesji Kół Naukowych.

W ramach Koła IP działają cztery sekcje tematyczne:

  • Zarządzanie Innowacjami i Systemy Jakości
  • Systemy CAD/CAM
  • Druk 3D
  • Obróbka i Obrabiarki CNC.

W Zarządzie Koła IP zasiadają:

Przewodnicząca – Aleksandra Bieńkowska
Z-ca Przewodniczącej – Anna Hankus
Sekretarz – Wiktoria Tomana
Członkini Zarządu – Martyna Jagielska
Członkini Zarządu – Magdalena Jaszczyszyn

Opiekunem naukowym koła IP jest dr inż. Sabina Motyka

REKTRUTACJA

Jeśli jesteś zainteresowany działalnością w sekcji skontaktuj się z jej opiekunem.

Jeśli chcesz dołączyć do koła Inżynierii Produkcji zapoznaj się z naszym regulaminem i skontaktuj z opiekunem koła i Zarządem koła IP.