Systemy CAD/CAM

Głównym celem działalności sekcji Systemy CAD/CAM jest pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania części maszyn i urządzeń z wykorzystaniem nowoczesnych programów inżynierskich.

Sekcja skupia ambitnych i kreatywnych studentów zainteresowanych tematyką modelowania i symulacji w systemach CAD/CAM. Główne kierunki działalności to przede wszystkim modelowanie części maszyn i urządzeń z uwzględnieniem technologii ich wytwarzania. Od początku istnienia sesji głównym programem wspomagającym projektowanie jest oprogramowanie firmy Siemens NX, które wyznacza standardy rozwoju systemów klasy CAD/CAM/CAE już od bardzo wielu lat. Sekcja CAD/CAM ściśle współpracuje z innymi sekcjami koła Inżynierii Produkcji. Działalność sekcji uwzględnia również takie aspekty jak:

  • publikowanie samodzielnych artykułów w ramach Uczelnianej Sesji Kół Naukowych,
  • rozpowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych systemów CAD/CAM,
  • współpraca z innymi kołami studenckimi,
  • realizacja projektów badawczych i rozwojowych.

Opiekun sekcji SYSTEMY CAD/CAM:

dr inż. Marcin Grabowski

pokój C213

tel. 012 374 37 49

e-mail: marcin.grabowski@pk.edu.pl

Komunikacja: MS Teams