Obróbka i Obrabiarki CNC

Profil działalności sekcji Obróbka i Obrabiarki CNC obejmuje zagadnienia związane z:

  • programowaniem obrabiarek CNC z wykorzystaniem programów CAD/CAM/CAE,
  • technologią wytwarzania na obrabiarkach CNC,
  • konstrukcjami i wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obróbkowych,
  • budową i obsługą wieloosiowych obrabiarek CNC,
  • projektowaniem i wykonaniem miniobrabiarek sterowanych numerycznie,
  • tworzeniem układów sterowania obrabiarkami,
  • analizą obróbki skrawaniem wybranych materiałów i trendami rozwojowymi w zakresie technik wytwarzania,
  • zastosowaniem systemów wizyjnych (jak np. kamera szybkoklatkowa, termowizyjna) do rejestracji i analizy procesów obróbki skrawaniem.

Opiekun sekcji Obróbka i Obrabiarki CNC:

dr inż. Małgorzata Kowalczyk  

pokój A411

tel. 012 374 32 45

e-mail: malgorzata.kowalczyk@pk.edu.pl

Komunikacja: MS Teams