Zarząd

W Zarządzie Koła Inżynierii Produkcji zasiadają:

Przewodnicząca – Aleksandra Bieńkowska
Z-ca Przewodniczącej – Anna Hankus
Sekretarz – Wiktoria Tomana
Członkini Zarządu – Martyna Jagielska
Członkini Zarządu – Magdalena Jaszczyszyn

Opiekunem naukowym koła IP jest dr inż. Sabina Motyka

zarzadkolaip@gmail.com