Opiekunowie

Opiekun sekcji DRUK 3D:

dr inż. Dominik Wyszyński

pokój C213

tel. 012 374 37 49

e-mail: dominik.wyszynski@pk.edu.pl

Opiekun sekcji Obróbka i Obrabiarki CNC:

dr inż. Małgorzata Kowalczyk  

pokój A411

tel. 012 374 32 45

e-mail: malgorzata.kowalczyk@pk.edu.pl

Opiekun sekcji SYSTEMY CAD/CAM:

dr inż. Marcin Grabowski

pokój C213

tel. 012 374 37 49

e-mail: marcin.grabowski@pk.edu.pl

Opiekun sekcji ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI I SYSTEMY JAKOŚCI:

dr inż. Sabina Motyka

pokój C214

tel. 012 374 32 68

e-mail: sabina.motyka@pk.edu.pl