Przejdź do treści

Sekcje naukowe

Druk 3D

Sekcja Druk 3D Koła Naukowego Inżynierii Produkcji skupia studentów pasjonujących się przyrostowymi metodami wytwarzania oraz ich zastosowaniem w wielu dziedzinach życia codziennego. Studenci pod okiem doświadczonych opiekunów opracowują swoje projekty, a do ich realizacji mają dostępne trzy systemy wytwarzania przyrostowego:

Opiekun sekcji DRUK 3D:

dr inż. Dominik Wyszyński

pokój C213

tel. 012 374 37 49

e-mail: dominik.wyszynski@pk.edu.pl

Komunikacja: MS Teams

Obróbka i Obrabiarki CNC

Profil działalności sekcji Obróbka i Obrabiarki CNC obejmuje zagadnienia związane z:

 • programowaniem obrabiarek CNC z wykorzystaniem programów CAD/CAM/CAE,
 • technologią wytwarzania na obrabiarkach CNC,
 • konstrukcjami i wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obróbkowych,
 • budową i obsługą wieloosiowych obrabiarek CNC,
 • projektowaniem i wykonaniem miniobrabiarek sterowanych numerycznie,
 • tworzeniem układów sterowania obrabiarkami,
 • analizą obróbki skrawaniem wybranych materiałów i trendami rozwojowymi w zakresie technik wytwarzania,
 • zastosowaniem systemów wizyjnych (jak np. kamera szybkoklatkowa, termowizyjna) do rejestracji i analizy procesów obróbki skrawaniem.

Opiekun sekcji Obróbka i Obrabiarki CNC:

dr inż. Emilia Franczyk 

Pokój A 412

Telefon: 32 12

E-mail: emilia.franczyk@pk.edu.pl

Systemy CAD/CAM

Głównym celem działalności sekcji Systemy CAD/CAM jest pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania części maszyn i urządzeń z wykorzystaniem nowoczesnych programów inżynierskich.

Sekcja skupia ambitnych i kreatywnych studentów zainteresowanych tematyką modelowania i symulacji w systemach CAD/CAM. Główne kierunki działalności to przede wszystkim modelowanie części maszyn i urządzeń z uwzględnieniem technologii ich wytwarzania. Od początku istnienia sesji głównym programem wspomagającym projektowanie jest oprogramowanie firmy Siemens NX, które wyznacza standardy rozwoju systemów klasy CAD/CAM/CAE już od bardzo wielu lat. Sekcja CAD/CAM ściśle współpracuje z innymi sekcjami koła Inżynierii Produkcji. Działalność sekcji uwzględnia również takie aspekty jak:

 • publikowanie samodzielnych artykułów w ramach Uczelnianej Sesji Kół Naukowych,
 • rozpowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych systemów CAD/CAM,
 • współpraca z innymi kołami studenckimi,
 • realizacja projektów badawczych i rozwojowych.

Opiekun sekcji SYSTEMY CAD/CAM:

dr inż. Marcin Grabowski

pokój C213

tel. 012 374 37 49

e-mail: marcin.grabowski@pk.edu.pl

Komunikacja: MS Teams

Zarządzanie Innowacjami i Systemy Jakości

Sekcja Zarządzania Innowacjami i Systemy Jakości powstała w listopadzie 2019 roku z inicjatywy nowego opiekuna naukowego Koła Inżynierii Produkcji.

Celem działania sekcji jest:

 • rozwijanie i propagowanie wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem: zarządzania innowacjami, systemów jakości, ochrony własności intelektualnej, komercjalizacji oraz transferu technologii,
 • popularyzacja indywidualnych osiągnięć i realizowanych projektów,
 • regularne spotkania członków sekcji,
 • współpraca z ekspertami, przedsiębiorcami, organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 • organizacja szkoleń, warsztatów oraz wyjazdów naukowo-technicznych dla członków sekcji,
 • czynny udział w konferencjach naukowych przeznaczonych dla młodych naukowców,
 • dzielenie się efektami pracy w ramach uczelnianej sesji kół naukowych (USKN).

Członkiem sekcji może być każdy student Politechniki Krakowskiej, zainteresowany tematyką koła. Nie ma znaczenia studiowany kierunek, czy etap studiów. Liczy się chęć zdobycia wiedzy, faktyczne zainteresowanie naszą działalnością, aktywne uczestniczenie w pracach i spotkaniach.

Na spotkania zapraszamy wszystkie osoby spoza Koła, zainteresowane dołączeniem do naszej sekcji.

W roku akademickim 2020/2021 Sekcja Zarządzania Innowacjami i Systemy Jakości spotyka się cyklicznie on-line w dedykowanym zespole MS Teams w parzyste wtorki o 18.00. Zainteresowanych dołączeniem do sekcji zapraszamy do kontaktu z opiekunem sekcji i/lub Zarządem.

Opiekun sekcji ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI I SYSTEMY JAKOŚCI:

dr inż. Sabina Motyka

pokój C205a

tel. 012 374 32 68

e-mail: sabina.motyka@pk.edu.pl

Komunikacja: MS Teams

Skip to content