Z Centrum Transferu Technologii do ArcelorMittal

W dniu 28 stycznia 2021 r. na kolejnym spotkaniu naszej sekcji, odwiedziła nas Pani dr inż. Agata Grzybowska z ArcelorMittal Poland. Przedstawiła nam swoją ścieżkę kariery począwszy od pracy w Centrum Transferu Technologii, aż po pracę w korporacji. Pani Agata przybliżyła nam specyfikę pracy u największego i najnowocześniejszego producenta stali w naszym kraju, w tym m.in. zagadnienia dotyczące: Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zrównoważonego rozwoju, pracy w zróżnicowanym międzynarodowym środowisku. To było dla nas bardzo ciekawe doświadczenie. Bardzo dziękujemy Pani za inspirację, poświęcony czas oraz życzymy dalszych sukcesów!