O Coca – Coli i nie tylko z tegorocznym absolwentem kierunku IP

W dniu 11 marca 2021 roku odwiedził nas w ramach kolejnego spotkania sekcji Zarządzanie Innowacjami i Systemy Jakości, tegoroczny absolwent Inżynierii Produkcji mgr inż. Jarosław Bałuc, który wcześniej ukończył również I stopień na tym kierunku. Przedstawił nam prezentację na temat swojej pracy magisterskiej pt.: „Doskonalenie procesu produkcyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa produkującego napoje” realizowanej pod kierunkiem opiekunki naszej sekcji. Praca ta dotyczyła zastosowania  metody SMED (ang. Single Minute Exchange of Die). Dzięki prezentacji poznaliśmy kluczowe etapy realizacji prac dyplomowych, takie jak m.in.: określenie celu i zakresu pracy, przegląd literatury z obszaru podejmowanej tematyki, analiza tematu i postawionego problemu przez dyplomanta oraz sposób jego rozwiązania i wdrożenia. Nasz gość podzielił się ponadto z nami doświadczeniami w ze swojej dotychczasowej pracy zawodowej. Było to dla bardzo cenne, gdyż nasza sekcja obecnie skupia studentów I stopnia Inżynierii Produkcji i redagowanie pracy inżynierskiej oraz realizacja praktyki programowej czeka nas wszystkich w niedalekiej przyszłości.