Zarządzanie Innowacjami i Systemy Jakości

Sekcja Zarządzania Innowacjami i Systemy Jakości powstała w listopadzie 2019 roku z inicjatywy nowego opiekuna naukowego Koła Inżynierii Produkcji.

Celem działania sekcji jest:

  • rozwijanie i propagowanie wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem: zarządzania innowacjami, systemów jakości, ochrony własności intelektualnej, komercjalizacji oraz transferu technologii,
  • popularyzacja indywidualnych osiągnięć i realizowanych projektów,
  • regularne spotkania członków sekcji,
  • współpraca z ekspertami, przedsiębiorcami, organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
  • organizacja szkoleń, warsztatów oraz wyjazdów naukowo-technicznych dla członków sekcji,
  • czynny udział w konferencjach naukowych przeznaczonych dla młodych naukowców,
  • dzielenie się efektami pracy w ramach uczelnianej sesji kół naukowych (USKN).

Członkiem sekcji może być każdy student Politechniki Krakowskiej, zainteresowany tematyką koła. Nie ma znaczenia studiowany kierunek, czy etap studiów. Liczy się chęć zdobycia wiedzy, faktyczne zainteresowanie naszą działalnością, aktywne uczestniczenie w pracach i spotkaniach.

Na spotkania zapraszamy wszystkie osoby spoza Koła, zainteresowane dołączeniem do naszej sekcji.

W roku akademickim 2021/2022 Sekcja Zarządzania Innowacjami i Systemy Jakości spotyka się cyklicznie on-line w dedykowanym zespole MS Teams w czwartki o 18.00. Zainteresowanych dołączeniem do sekcji zapraszamy do kontaktu z opiekunem sekcji i/lub Zarządem.

Opiekun sekcji ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI I SYSTEMY JAKOŚCI:

dr inż. Sabina Motyka

pokój C214

tel. 012 374 32 68

e-mail: sabina.motyka@pk.edu.pl

Komunikacja: MS Teams